Отмяна на срещата

Можете да отмените само среща, която сте планирали отПриложение Webex.

1

Отидете на СрещиMeetings.

2

Намерете срещата в календара си.

3

Щракнете върху срещата, след което върху Изтриване Изтриване > ОК.


 

Можете също да щракнете двукратно върху срещата, да щракнете върху Изтриване на срещата в долната част на екрана и след това върху OK.

На участниците се изпраща съобщение за отмяна на срещата и срещата се премахва от вашия календар.

1

Отидете на СрещиMeetings.

2

Намерете срещата в календара си.

3

Докоснете срещата и след това докоснете Изтриване.

На участниците се изпраща съобщение за отмяна на срещата и срещата се премахва от вашия календар.