1

Влезте в Cisco Webex сайт и отидете на Предпочитания > Моята лична стая .

2

Поставете отметка в квадратчето Разрешаване на cohosts за моите лични стаи събрания .

3

Изберете една от следните опции:

  • Първият човек, който се присъедини към моята лична стая, който има акаунт домакин на този сайт става cohost

  • Всички участници, които имат домакин акаунти на този сайт стават cohosts, когато те се присъедини към моите лични стая срещи

4

Проверете видео конференции системи в моята организация може да стартира и да се присъедини към събрания без да се появи подкана квадратче.


 

Тези настройки се прилагат за всички ваши събрания за лична стая (незабавни и планирани срещи).

5

Изберете Записване.