1

Влезте във вашето Cisco Webex сайт и отидете на Предпочитания > Моята лична стая .

2

Проверете Разрешаване на водещи за моите срещи в личната стая поле за отметка.

3

Изберете една от следните опции:

  • Първият човек, който се присъедини към срещата в моята лична стая, който има акаунт на домакин на този сайт, става съхост

  • Всички присъстващи, които имат акаунти на хост на този сайт, стават съхостове, когато се присъединят към срещите в моята лична стая

4

Проверете Системите за видеоконферентна връзка в моята организация могат да стартират и да се присъединят към срещи без подкана поле за отметка.


 

Тези настройки важат за всички ваши срещи в личната стая (незабавни и насрочени срещи).

5

Изберете Запазете .