1

Meld u aan bij uw Cisco Webex-site en ga naar Voorkeuren > Mijn persoonlijke ruimte.

2

Schakel het selectievakje Co-hosts toestaan voor vergaderingen in mijn persoonlijke ruimte in.

3

Selecteer een van de volgende opties:

  • De eerste persoon die deelneemt aan mijn vergadering in een persoonlijke ruimte en een hostaccount op deze site heeft, wordt een co-host

  • Alle deelnemers met een hostaccount op deze site worden co-hosts wanneer ze deelnemen aan mijn vergaderingen in de persoonlijke ruimte

4

Schakel het selectievakje Videoconferentiesystemen in mijn organisatie kunnen vergaderingen starten en eraan deelnemen zonder prompt in.


 

Deze instellingen zijn van toepassing op alle vergaderingen in uw persoonlijke ruimte (directe en geplande vergaderingen).

5

Selecteer Opslaan.