1

Prijavite se na svoju Cisco Webex lokaciju i idite na preferences > My Personal Room .

2

Proverite izbor u polju za potvrdu Dozvoli kohostove za sastanke u ličnoj sobi.

3

Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Prva osoba koja se pridruži sastanku u odeljku „Moja lična soba“ i ima nalog organizatora na ovoj lokaciji dobiće ulogu suorganizatora

  • Svi učesnici koji imaju naloge organizatora na ovoj lokaciji postaće suorganizatori kada se pridruže sastancima u okviru odeljka „Moja lična soba“

4

Proverite sisteme za konferencije video zapisa u mojoj organizaciji koji mogu da započnu sastanke i pridruže se bez upita.


 

Ove postavke se primenjuju za sve sastanke lične sobe (trenutne i planirane sastanke).

5

Izaberite sačuvaj.