1

Přihlaste se k webu služby Cisco Webex a přejděte na Předvolby > Má osobní místnost.

2

Zaškrtněte políčko Povolit spoluhostitele pro mé schůzky v soukromé místnosti.

3

Vyberte jednu z následujících možností:

  • Osoba, která se jako první připojí k mé schůzce v osobní místnosti a má na tomto webu hostitelský účet, se stane spoluhostitelem

  • Všichni účastníci, kteří mají na tomto webu účty hostitele, se stanou spoluhostiteli, když se připojí ke schůzce mé osobní místnosti

4

Zaškrtněte, že videokonferenční systémy v mé organizaci mohou zahajovat schůzky a připojovat se ke schůzkám bez zaškrtávacího políčka.


 

Tato nastavení platí pro všechny schůzky v soukromé místnosti (okamžité a naplánované schůzky).

5

Vyberte možnost Uložit .