1

Zaloguj się na swojej stronie internetowej Cisco i przejdź do preferencji > mój pokój osobisty.

2

Zaznacz pole wyboru Zezwalaj współgospodarzom na moje osobiste spotkania w pokoju.

3

Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Pierwsza osoba, która dołączy do mojego spotkania w pokoju osobistym, która ma konto hosta na tej stronie, staje się współgospodarzem

  • Wszyscy uczestnicy, którzy mają konta hostów na tej stronie, stają się współgospodarzami, gdy dołączają do moich spotkań w pokoju osobistym

4

Zaznacz pole wyboru Systemy wideokonferencji w mojej organizacji mogą rozpoczynać i dołączać do spotkań bez monitu.


 

Te ustawienia dotyczą wszystkich spotkań w pokoju osobistym (spotkań natychmiastowych i zaplanowanych).

5

Kliknij przycisk Zapisz.