1

Zaloguj się do witryny Cisco Webex i przejdź do Preferencje > Mój pokój osobisty.

2

Zaznacz pole wyboru Zezwalaj współprowadzącym na spotkania w pokoju osobistym .

3

Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Pierwsza osoba mająca konto prowadzącego w tej witrynie i która dołączy do spotkania w moim pokoju osobistym, staje się współprowadzącym

  • Wszyscy uczestnicy mają konta prowadzącego w tej witrynie stają się współprowadzącymi, gdy dołączają do spotkań w moim pokoju osobistym

4

Sprawdź, czy systemy wideokonferencji w mojej organizacji mogą rozpoczynać spotkania i dołączać do nich bez wskazania pola wyboru.


 

Te ustawienia dotyczą wszystkich spotkań w pokoju osobistym (spotkań natychmiastowych i zaplanowanych).

5

Wybierz Zapisz .