Ако използвате Webex App, за да провеждате телефонни разговори, можете да настроите телефона на бюрото си да бъде вашата опция по подразбиране, когато провеждате обаждания от приложението. Наберете номер от приложението си и обаждането ви преминава през телефона. Ако имате няколко телефонни линии, можете да промените активната линия за обаждане.

Изберете Свързване с устройство и изберете телефона си от един от избора на Лични устройства.


 

Ако сте свързани към телефона на бюрото си, но вместо това искате да използвате Webex App, щракнете върху и след това изберете Моят компютър, преди да наберете.

Какво да направите след това

Създайте персонализирано име за телефона на бюрото си. Задръжте курсора на курсора върху описанието на телефона и кликнете, за да редактирате. Уникалните описания са особено полезни, когато имате повече от един телефон на бюрото, свързан към приложението ви.