Jeśli używasz aplikacji Webex do wykonywania połączeń telefonicznych, możesz ustawić telefon stacjonarny jako domyślną opcję podczas wykonywania połączeń z aplikacji. Wybierz numer z aplikacji, a połączenie przejdzie przez telefon. Jeśli masz wiele linii telefonicznych, możesz zmienić aktywną linię do dzwonienia.

Wybierz pozycję Połącz z urządzeniem i wybierz telefon z jednej z opcji Urządzenia osobiste.


 

Jeśli masz połączenie z telefonem stacjonarnym, ale chcesz zamiast tego użyć aplikacji Webex, kliknij, a następnie wybierz pozycję Mój komputer przed wybraniem numeru.

Co dalej?

Utwórz niestandardową nazwę telefonu stacjonarnego. Najedź kursorem na opis telefonu i kliknij, aby edytować. Unikalne opisy są szczególnie przydatne, gdy do aplikacji podłączony jest więcej niż jeden telefon stacjonarny.