Ako koristite Webex App za telefonske pozive, možete podesiti da vam stoni telefon bude podrazumevana opcija prilikom poziva iz aplikacije. Birajte broj iz aplikacije, a vaš poziv ide preko telefona. Ako imate više telefonskih linija, možete da promenite aktivnu liniju za pozivanje.

Izaberite stavku Poveži se sa uređajem i izaberite telefon iz jednog od izbora ličnih uređaja.


 

Ako ste povezani sa kancelarijskim telefonom, ali umesto toga želite da koristite Webex App, kliknite, a zatim izaberite stavku Moj računar pre biranja broja.

Šta dalje

Kreirajte prilagođeno ime za telefon na stolu. Zadržite pokazivač iznad opisa telefona i kliknite da biste uredili. Jedinstveni opisi su posebno korisni kada imate više od jednog stono telefona povezanog sa aplikacijom.