1

Profil resminizden ayarları açın ve Cihazlar > Gelişmiş ayarlar seçeneğine tıklayın.

2

Bir odadaki en yakın Webex cihazına otomatik olarak bağlanmak için Cihazlara otomatik bağlan’ı seçin.

3

Bağlantı ayarları kısmında Cihaz algılama için mikrofonu kullan’ı işaretleyin.

Webex Uygulaması, sadece bir cihazı manuel olarak aramanız veya Wi-Fi algılamayı kullanmanız hâlinde cihaz algılama için mikrofonu kullanır. Kuruluşunuzda herhangi bir Webex cihazı yoksa Webex Uygulaması cihaz algılama için mikrofonu kullanmaz.

4

Yakındaki Webex cihazlarını keşfetmek için etrafınızda bulunan Wi-Fi ağları hakkındaki bilgileri kullanmak isterseniz Yakındaki cihazları keşfetmek için Wi-Fi ağını kullan’ı işaretleyin.

5

Kaydet seçeneğine tıklayın.

1

Profil resminizden tercihleri açın ve Cihazlar > Gelişmiş ayarlar’a tıklayın.

2

Bir odadaki en yakın Webex cihazına otomatik olarak bağlanmak için Cihazlara otomatik bağlan’ı seçin.

3

Bağlantı ayarları kısmında Cihaz algılama için mikrofonu kullan’ı işaretleyin.

Webex Uygulaması, sadece bir cihazı manuel olarak aramanız veya Wi-Fi algılamayı kullanmanız hâlinde cihaz algılama için mikrofonu kullanır. Kuruluşunuzda herhangi bir Webex cihazı yoksa Webex Uygulaması cihaz algılama için mikrofonu kullanmaz.

4

Yakındaki Webex cihazlarını keşfetmek için etrafınızda bulunan Wi-Fi ağları hakkındaki bilgileri kullanmak isterseniz Yakındaki cihazları keşfetmek için Wi-Fi ağını kullan’ı işaretleyin.

5

Tamam'a tıklayın.

Profil resminizden ayarları açın, Cihazlar seçeneğine dokunun ve ardından Ultrason Kullan ve Otomatik Bağlan seçeneklerini açık duruma getirin.

Odadaki en yakın cihaza otomatik olarak bağlanırsınız.

Profil resminizden ayarları açın, Cihazlar seçeneğine dokunun ve ardından Ultrason kullan ve Otomatik bağlan seçeneklerini açık duruma getirin.

Odadaki en yakın cihaza otomatik olarak bağlanırsınız.

Webex Uygulaması bir cihaza otomatik olarak bağlanmazsa cihaza manuel olarak bağlanabilirsiniz. Bağlanmak için, uygulamada cihazı arayıp cihazda görünen PIN’i girmeniz yeterlidir. Webex Uygulaması cihazı bulamıyorsa 9 karakterli bir kod kullanarak ve ardından PIN’i girerek de cihaza bağlanabilirsiniz. Ekranda PIN’i görmek için cihaza yakın olmanız gerekir. Böylece PIN’i girerek doğru cihaza bağlandığınızdan emin olabilirsiniz.

1

Uygulama başlığında, yakındaki cihazların listesini görüntülemek ve kullanmak istediğiniz cihazı listeden seçmek için Bir Cihaza Bağlan’a tıklayın.


 

Cihaz ara’yı seçerseniz, bir cihaz için ada göre arama yapabilirsiniz. Ayrıca önceden bağlandığınız son cihazların listesini görürsünüz.

Cihazınız arama sonuçlarında görünmezse veya cihazı aramak için ağa bağlanamazsanız, 9 karakterli kod kullanarak bağlan’a tıklayın. Ardından, cihazınızdaki kodu girin ve İleri’ye tıklayın.

2

Cihazda görüntülenen PIN’i Webex Uygulamasına girin. Birkaç kişinin olduğu toplantı odalarında herkes aynı PIN’i kullanarak uygulamalarını cihaza bağlar.


 

Cihazda gösterilen PIN’i girmeniz gerekir. Webex Meetings için Toplantı Sahibi PIN’ini kullanamazsınız.


 

PIN, ilk görüntüdikten sonra 5 dakika süreyle geçerli olarak kalır. Dolayısıyla, başarılı bir bağlantı sağlarsanız bu 5 dakikalık süre içerisinde başka denemelerde PIN sorulmayabilirsiniz.

5 dakika sonra bağlanmayı denerseniz yeni bir PIN girmeniz gerekir.

Webex Uygulaması bir cihaza otomatik olarak bağlanmazsa cihaza manuel olarak bağlanabilirsiniz. Bağlanmak için, uygulamada cihazı arayıp cihazda görünen PIN’i girmeniz yeterlidir. Webex Uygulaması cihazı bulamıyorsa 9 karakterli bir kod kullanarak ve ardından PIN’i girerek de cihaza bağlanabilirsiniz. Ekranda PIN’i görmek için cihaza yakın olmanız gerekir. Böylece PIN’i girerek doğru cihaza bağlandığınızdan emin olabilirsiniz.

1

Profil resminize ve Cihazlar’a dokunun ve ardından Manuel Bağlantı Seçeneği’ni açık duruma getirin.

2

Alanlar listesinde, yakındaki cihazların listesini görüntülemek ve kullanmak istediğiniz cihazı listeden seçmek için Bir Cihaza Bağlan’ı seçin.


 

Bir cihaz için ada göre arama yapabilirsiniz. Ayrıca önceden bağlandığınız son cihazların listesini de görürsünüz.

Cihazınız arama sonuçlarında görünmezse veya cihazı aramak için ağa bağlanamazsanız, 9 karakterli kod kullanarak bağlan’a dokunun. Ardından, cihazınızdaki kodu girin ve İleri’ye dokunun.

3

Cihazda görüntülenen PIN’i Webex Uygulamasına girin. Birkaç kişinin olduğu toplantı odalarında herkes aynı PIN’i kullanarak uygulamalarını cihaza bağlar.


 

Cihazda görüntülenen PIN’i girmeniz gerekir. Webex Meetings için Toplantı Sahibi PIN’ini kullanamazsınız.


 

PIN, ilk görüntüdikten sonra 5 dakika süreyle geçerli olarak kalır. Dolayısıyla, başarılı bir bağlantı sağlarsanız bu 5 dakikalık süre içerisinde başka denemelerde PIN sorulmayabilirsiniz.

5 dakika sonra bağlanmayı denerseniz yeni bir PIN girmeniz gerekir.

Webex Uygulaması bir cihaza otomatik olarak bağlanmazsa cihaza manuel olarak bağlanabilirsiniz. Bağlanmak için, uygulamada cihazı arayıp cihazda görünen PIN’i girmeniz yeterlidir. Webex Uygulaması cihazı bulamıyorsa 9 karakterli bir kod kullanarak ve ardından PIN’i girerek de cihaza bağlanabilirsiniz. Ekranda PIN’i görmek için cihaza yakın olmanız gerekir. Böylece PIN’i girerek doğru cihaza bağlandığınızdan emin olabilirsiniz.
1

Bir Cihaza Bağlan’a tıklayın.

2

Kullanmak istediğiniz cihazın adını girin veya Son cihazlar listesinden bir cihaz seçin.

3

Cihazda görüntülenen PIN’i Webex Uygulamasına girin.

Bir cihaza bağlandıktan sonra, ilgili tarayıcı açıkken uygulama cihaza bağlı kalır.


 

Bir Webex Board’a bağlandığınızda, artık Webex Uygulamanızdan Webex Board’da bir alan açabilirsiniz.

Ara

Ultrasonu ya da Wi-Fi ağınızı kullanarak mevcut Webex Uygulaması cihazları için arama yapabilirsiniz. Webex Uygulamanızı kullanarak yakındaki cihazlara bağlanıp toplantılarınız sırasında içerik görüntüleyip paylaşabilirsiniz.
1

Uygulama başlığında profil resminize tıklayın, Ayarlar > Cihazlar’ı seçin ve kullanılabilir cihazlar için nasıl arama yapacağınıza karar verin.

  • Ultrasonu kullan varsayılan seçenektir ve bağlanmak istediğiniz cihazla aynı odadaysanız kullanışlıdır. Dolayısıyla, masanızdan veya bir konferans odasında aynı cihaza sürekli olarak bağlanıyorsanız bu seçeneği seçili bırakın. Ancak çok sayıda kullanılabilir cihazın olduğu bir ofisteyseniz En yakın cihaza otomatik olarak bağlan seçeneğini kapatmak iyi bir fikir olabilir. Yine de cihaza manuel olarak bağlanabilirsiniz.
  • Wi-Fi’ı kullan, ancak yöneticiniz bunu organizasyonunuz için ayarladığında kullanılabilir. Wi-Fi ağ bilgileri, aralıkta olan cihazların listesini sunmak için kullanılır. Uygulama, ultrason bağlantıları çalışmasa bile yakındaki 5 cihazı listeleyebilir.
2

Uygulama başlığında, yakındaki cihazları ultrasonu veya Wi-Fi’ı kullanarak otomatik olarak aramak için Bir cihaza bağlan’a tıklayın.

İstediğiniz cihazı listede görmüyorsanız Cihaz için arama yap’ı seçin ve kullanmak istediğiniz cihazın adını girin.

Ultrasonu ya da Wi-Fi ağınızı kullanarak mevcut Webex Uygulaması cihazları için arama yapabilirsiniz. Webex Uygulamanızı kullanarak yakındaki cihazlara bağlanıp toplantılarınız sırasında içerik görüntüleyip paylaşabilirsiniz.
1

Uygulama başlığında profil resminize tıklayın, Tercihler > Cihazlar seçeneğini seçin ve kullanılabilir cihazları için nasıl arama yapacağınıza karar verin.

  • Ultrasonu kullan varsayılan seçenektir ve bağlanmak istediğiniz cihazla aynı odadaysanız kullanışlıdır. Dolayısıyla, masanızdan veya bir konferans odasında aynı cihaza sürekli olarak bağlanıyorsanız bu seçeneği seçili bırakın. Ancak çok sayıda kullanılabilir cihazın olduğu bir ofisteyseniz En yakın cihaza otomatik olarak bağlan seçeneğini kapatmak iyi bir fikir olabilir. Yine de cihaza manuel olarak bağlanabilirsiniz.
  • Wi-Fi’ı kullan, ancak yöneticiniz bunu organizasyonunuz için ayarladığında kullanılabilir. Wi-Fi ağ bilgileri, aralıkta olan cihazların listesini sunmak için kullanılır. Uygulama, ultrason bağlantıları çalışmasa bile yakındaki 5 cihazı listeleyebilir.
2

Uygulama başlığında, yakındaki cihazları otomatik olarak aramak için Bir cihaza bağlan’a tıklayın.

İstediğiniz cihazı listede görmüyorsanız Cihaz için arama yap’ı seçin ve kullanmak istediğiniz cihazın adını girin.

Ultrasonu ya da Wi-Fi ağınızı kullanarak mevcut Webex Uygulaması cihazları için arama yapabilirsiniz. Webex Uygulamanızı kullanarak yakındaki cihazlara bağlanıp toplantılarınız sırasında içerik görüntüleyip paylaşabilirsiniz.
1

Profil resminize dokunun, Cihazlar’ı seçin ve ardından Ultrasonu Kullan seçeneğini açık duruma getirin.

Ultrasonu Kullan seçeneği, bağlanmak istediğiniz cihazla aynı odadaysanız kullanışlı bir seçenektir. Ancak çok sayıda kullanılabilir cihazın olduğu bir ofisteyseniz Otomatik Bağlan seçeneğini kapatmak iyi bir fikir olabilir. Yine de cihaza manuel olarak bağlanabilirsiniz.

2

Yakındaki cihazları görüntülemek için Kullanılabilir Cihaz’a ve ardından cihaza bağlanmak için Bağlan’a dokunun.

Telefon çağrıları yapmak için Webex Uygulamasını kullanıyorsanız, uygulamadan çağrı yaparken masa telefonunuzu varsayılan seçeneğiniz olarak ayarlayabilirsiniz. Uygulamanızdan bir numarayı tuşladığınızda çağrı telefonunuzdan yapılır. Birden fazla telefon hattınız varsa çağrı için aktif hattı değiştirebilirsiniz.

Bir Cihaza Bağlan’ı ve Kişisel Cihaz tercihlerinden birinde telefonunuzu seçin.


 

Masa telefonunuza bağlandığınız hâlde Webex Uygulamasını kullanmak istiyorsanız, numarayı tuşlamadan önce öğesine tıklayıp Bilgisayarım’ı seçin.

Sonraki işlemler

Masa telefonunuz için özel bir ad oluşturun. Telefon açıklamasının üzerine gelin ve düzenlemek için öğesine tıklayın. Benzersiz açıklamalar, özellikle birden fazla masa telefonu uygulamanıza bağlı olduğunda kullanışlı olur.