Hvis du har flere telefonlinjer, kan du endre den aktive linjen for anrop.

Velg Koble til en enhet, og velg telefonen fra ett av valgene for Personlige enheter.


 

Hvis du er koblet til bordtelefonen, men vil ringe ved hjelp av Webex i stedet, klikker du på og velger deretter Min datamaskin før du ringer.

Hvis du vil opprette et egendefinert navn på bordtelefonen, kan du få tilgang til beskrivelsen av bordtelefonen, og du kan tilpasse beskrivelsen til noe som gir mening for deg. Hold pekeren over telefonbeskrivelsen, og klikk deretter på Rediger for å endre navnet. Hvis du har mer enn én bordtelefon koblet til appen, kan det være nyttig å tilpasse hver beskrivelse.