От приложението използвайте следните инструкции, за да изтриете бели дъски, които създавате в пространство или бели дъски, които създавате по време на среща, свързана с пространство . Можете да отидете на Бели дъски на Webex за да изтриете тези и всяка друга бяла дъска, която създадете.

Изберете пространството и щракнете Съдържание . След това изберетеи щракнете Изтрийтена всяка бяла дъска или анотация, която искате да изтриете от списъка с бели дъски.

1

В пространството отидете в менюто за дейностии изберете Съдържание > Бяла дъска .

2

Натиснете продължително бялата дъска, която искате да изтриете, и след това докоснете Изтрийте .

1

В пространството отидете в менюто за дейностии изберете Съдържание > Бели дъски .

2

Докоснете Изберете , докоснете белите дъски, които искате да изтриете, и след това докоснете Изтрийте.