Selectați spațiul și faceți clic Conținut . Apoi selectațiși faceți clic pe Ștergerepe fiecare tablă sau adnotare pe care doriți să o ștergeți din lista tablelor.

1

În spațiu, accesați meniul de activitateși selectați Conținut > Tablă.

2

Apăsați lung pe tabla pe care doriți să o ștergeți, apoi atingeți Ștergere.

1

În spațiu, accesați meniul de activitateși selectați Conținut > Whiteboards.

2

Atingeți Selectare, atingeți tablele pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți Ștergere.