Velg spacet, og klikk Innhold. Velg deretter og klikk Slett på hver tavle eller merknad du vil slette fra tavlelisten.

1

Gå til aktivitetsmenyen i -området, og velg Tavle.

2

Trykk lang på tavlen du vil slette, og tapp deretter Slett.

1

Gå til aktivitetsmenyen i -området, og velg Tavle.

2

Tapp Velg, tapp tavlene du vil slette, og tapp deretter Slett.