בוחרים את הנכס ולוחצים על תוכן. לאחר מכן בחר ולחץ על מחק בכל לוח לבן או הערה שברצונך למחוק מרשימת הלוחות הלבנים.

1

בנכס, נכנסים לתפריט הפעילות ובוחרים לוח לבן.

2

לחץ לחיצה ארוכה על הלוח הלבן שברצונך למחוק, ולאחר מכן הקש על מחק.

1

בנכס, נכנסים לתפריט הפעילות ובוחרים לוח לבן.

2

מקישים על בחירה, מקישים על הלוחות הלבנים שרוצים למחוק ואז על מחיקה.