Виберіть помешкання та натисніть Вміст. Потім виберіть, а потім натисніть Delete (Видалити) на кожній дошці або анотації, які потрібно видалити зі списку дошок.

1.

У вікні перейдіть до меню активності та виберіть Whiteboard (Дошка).

2.

Натисніть дошку, яку потрібно видалити, а потім торкніться Delete (Видалити).

1.

У вікні перейдіть до меню активності та виберіть Whiteboard (Дошка).

2.

Торкніться Select (Вибрати), торкніться дощок, які потрібно видалити, а потім торкніться Delete (Видалити).