Вашата Лична стая може вече да е настроена в Webex App. За да проверите, отидете на Събрания и вижте дали вашата лична връзка стая е включена в горната част на екрана ви. Ако е така, всички сте настроени и не е нужно да правите нищо.

Ако вместо това видите Настройване на личната ми стая, изпълнете следните стъпки, за да я настроите.

1

Отидете на Събрания и щракнете върху Настройване на личната ми стая.

2

Въведете връзката Лична стая във формата https://фирма.webex.com/meet/ потребителско име илифирма.webex.com/meet/ потребителско име и след товавъведете вашия ПИН код на хост.


 

Ако принадлежите към множество Webex сайтове и в резултат на това имате няколко Лични стаи, можете да изберете стаята, която предпочитате да свържете с Webex App.

Ако не сте сигурни какви са връзката ви с Личната стая и ПИН кода на хоста, можете да отидете на вашия Webex сайт, за да ги видите. Връзката ви към webex сайта обикновено е във формат company.webex.com. След като влезете в профила си, отидете на Предпочитания > Моята лична стая, за да ги видите. Ако там не се появи връзка "Лична стая" и ПИН код на хост, лична стая не е активирана за вас на сайта Ви. Свържете се с администратора на сайта ви.

3

Щракнете върху Запиши.

Вашата Лична стая може вече да е настроена в приложението. За да проверите, отидете на Събрания, докоснете Моята лична стая . Ако връзката Ви лична стая вече се показва под ЛИЧНА СТАЯИНФО , всички стенастроени и не е необходимо да правите нищо.

Ако не виждате връзката си "Лична стая", следвайте инструкциите за вашето приложение windows или Mac, за да го настроите.

Вашата Лична стая може вече да е настроена в приложението. За да проверите, отидете на Събрания и вижте дали връзката Ви лична стая е включена в горната част на екрана ви. Ако е така, всички сте настроени и не е нужно да правите нищо.

Ако вместо това видите Настройване на личната ми стая, изпълнете следните стъпки, за да я настроите.

1

Кликнете върху Настройване на личната ми стая.

2

Въведете връзката си Лична стая във формата https:// фирма.webex.com/meet/ потребителско име илифирма.webex.com/meet/ потребителско име ,след което въведете вашия ПИН код нахост.


 

Ако имате повече от една Лична стая , можете да изберете стаята, коятопредпочитате да свържете с приложението.

Ако не сте сигурни какви са връзката ви с Личната стая и ПИН кода на хоста, можете да отидете на вашия Webex сайт, за да ги видите. Вашата webex връзка към сайта обикновено е във формат company.webex.com. След като влезете в профила си, отидете на Предпочитания > Моята лична стая, за да ги видите. Ако там не се появи връзка "Лична стая" и ПИН код на хост, лична стая не е активирана за вас на сайта Ви. Свържете се с администратора на сайта ви.

3

Щракнете върху Запиши.