Ditt personliga rum kan redan vara konfigurerat i Webex-appen. För att kontrollera det går du till Möten och personligt rum länken finns överst på skärmen. Om det är så är allt klart och du behöver inte göra något.

Om du istället ser Konfigurera Mitt personliga rum, följ dessa steg för att konfigurera den.

1

Gå till Möten och klicka på Konfigurera Mitt personliga rum.

2

Ange länken till det personliga rummet i formatet https:// .webex.com/meet/ användarnamn eller företags användarnamn webex.com/meet/ anger sedan din värd-PIN-kod.


 

Om du tillhör flera Webex-webbplatser och därför har flera personliga rum kan du välja det rum som du vill koppla till Webex-appen.

Om du är osäker på länken till ditt personliga rum och värd-PIN-koden kan du gå till din Webex-webbplats för att se dem. Länken till din Webex-webbplats är vanligen i formatet företag.webex.com. När du har loggat in går du till > Mitt personliga rum att se dem. Om en länk till ett personligt rum och värd-PIN-koden inte visas där har ett personligt rum inte aktiverats på din webbplats. Kontakta din systemadministratör.

3

Klicka på Spara.

Ditt personliga rum kan redan vara konfigurerat i appen. För att kontrollera detta går du till Möten , trycker Mitt personliga rum. Om länken till ditt personliga rum redan visas under INFORMATION OM PERSONLIGT RUM är allt klart och du behöver inte göra någonting.

Om du inte ser länken till ditt personliga rum följer du instruktionerna för att konfigurera din Windows- eller Mac-app.

Ditt personliga rum kan redan vara konfigurerat i appen. För att kontrollera det går du till Möten och ser om länken till ditt personliga rum finns överst på skärmen. Om det är så är allt klart och du behöver inte göra något.

Om du istället ser Konfigurera Mitt personliga rum, följ dessa steg för att konfigurera den.

1

Klicka på Konfigurera Mitt personliga rum.

2

Ange länken till ditt personliga rum i formatet https:// .webex.com/meet/ användarnamn eller företagsnamn webex.com/meet/ och ange sedan dinvärd-PIN-kod.


 

Om du har fler än ettpersonligtrum kan du välja det rum som du vill associera med -appen.

Om du är osäker på länken till ditt personliga rum och värd-PIN-koden kan du gå till din Webex-webbplats för att se dem. Länken till din Webex-webbplats är vanligen i formatet företag.webex.com. När du har loggat in går du till > Mitt personliga rum att se dem. Om en länk till ett personligt rum och värd-PIN-koden inte visas där har ett personligt rum inte aktiverats på din webbplats. Kontakta din systemadministratör.

3

Klicka på Spara.