Váš osobní pokoj již může být nastaven v aplikaci Webex. Pokud chcete zkontrolovat, přejděte na Schůzky a zjistěte, zda je odkaz na váš osobní pokoj zahrnut v horní části obrazovky. Pokud ano, jste připraveni a nemusíte nic dělat.

Pokud se místo toho zobrazí nastavení osobní místnosti, nastavte ji podle následujících kroků.

1

Přejděte na Schůzky a klikněte na Nastavit můj osobní pokoj.

2

Zadejte odkaz Osobní místnost ve formátu https://společnosti.webex.com/meet/ uživatelské jméno nebouživatelské jméno společnosti.webex.com/meet/ a poté zadejte kód PIN hostitele.


 

Pokud patříte k více webům Webex a v důsledku toho máte více osobních místností, můžete zvolit místnost, kterou chcete přidružit k aplikaci Webex.

Pokud si nejste jisti, jaký je váš odkaz na osobní místnost a kód PIN hostitele, můžete je zobrazit na webu Webex. Odkaz na web Webex je obvykle ve formátu company.webex.com. Po přihlášení přejděte na Předvolby > můj osobní pokoj a podívejte se na ně. Pokud se tam nezobrazí odkaz na osobní místnost a kód PIN hostitele, osobní místnost pro vás na vašem webu není povolena. Kontaktujte správce webu.

3

Klikněte na položku Uložit.

Váš osobní pokoj už může být v aplikaci nastaven. Pokud chcete zkontrolovat, přejděte na Schůzky, klepněte na Můj osobní pokoj. Pokud se váš odkaz na osobní pokoj již zobrazí v části PERSONAL ROOM INFO , jste všichninastaveni a nemusíte nic dělat.

Pokud odkaz na osobní místnost nevidíte, nastavte ho podle pokynů pro Windows nebo Mac.

Váš osobní pokoj už může být v aplikaci nastaven. Pokud chcete zkontrolovat, přejděte na Schůzky a zjistěte, jestli je odkaz na osobní místnost zahrnutý v horní části obrazovky. Pokud ano, jste připraveni a nemusíte nic dělat.

Pokud se místo toho zobrazí nastavení osobní místnosti, nastavte ji podle následujících kroků.

1

Klikněte na Nastavit můj osobní pokoj.

2

Zadejte odkaz Osobní místnost ve formátu https:// společnosti.webex.com/meet/ uživatelské jméno nebouživatelské jméno společnosti.webex.com/meet/ azadejte kód PIN hostitele.


 

Pokud máte víceosobních místností, můžete si vybrat místnost, kterou chcete k aplikaci přidružit.

Pokud si nejste jisti, jaký je váš odkaz na osobní místnost a kód PIN hostitele, můžete je zobrazit na webu Webex. Odkaz na web Webex je obvykle ve formátu company.webex.com . Po přihlášení přejděte na Předvolby > můj osobní pokoj a podívejte se na ně. Pokud se tam nezobrazí odkaz na osobní místnost a kód PIN hostitele, osobní místnost pro vás na vašem webu není povolena. Kontaktujte správce webu.

3

Klikněte na položku Uložit.