Vaše osobní místnost může být již nastavena v aplikaci Webex. Chcete-li to zkontrolovat, přejděte na Schůzky a v horní části obrazovky byste měli vidět odkaz na svou osobní místnost. Pokud ano, jste připraveni a nemusíte nic dělat.

Pokud místo toho uvidíte možnost Nastavit mou osobní místnost, proveďte pro její nastavení tyto kroky.

1

Přejděte na Schůzky a klikněte na možnost Nastavit mou osobní místnost.

2

Zadejte odkaz na soukromou místnost ve formátu https:// nebo company a poté zadejte kód PIN hostitele.


 

Pokud patříte do více webů Webex a máte v důsledku toho více osobních místností, můžete přidat místnost, kterou chcete přidružit k aplikaci Webex.

Odkaz na soukromou místnost a kód PIN hostitele můžete zobrazit na webu služby Webex. Přihlaste se k webu Webex, přejděte na Předvolby > Má osobní místnost. Pokud se zde odkaz na soukromou místnost a kód PIN hostitele nezobrazí, není pro vás na vašem webu povolena osobní místnost. Obraťte se na správce pracoviště .

3

Klikněte na možnost Uložit.

Vaše osobní místnost může být již v aplikaci nastavena. Chcete-li ji zkontrolovat, přejděte do části Schůzky a klepněte na možnost Má osobní místnost. Pokud se odkaz na vaši soukromou místnost již zobrazí pod položkou INFORMACE O OSOBNÍ MÍSTNOSTI, jste nastaveni a nemusíte nic dělat.

Pokud odkaz na soukromou místnost nevidíte, postupujte podle pokynů pro aplikaci pro Windows nebo Mac a nastavte jej.