Ditt personlige rom kan allerede være konfigurert i Webex-appen. Hvis du vil sjekke, går du til Møter og du skal se koblingen til ditt personlig rom øverst på skjermen. Hvis den er det, er du klar og trenger ikke å gjøre noe.

Hvis du ser Konfigurer Mitt personlige rom i stedet følger du denne fremgangsmåten for å konfigurere den.

1

Gå til Møter og klikk Konfigurer Mitt personlige rom .

2

Skriv inn koblingen Personlig rom i formatet https:// eller company og angi deretter verts-PIN-koden.


 

Når du tilhører flere Webex-nettsteder og som et resultat av dette har flere personlige rom, kan du legge til rommet du foretrekker å knytte til Webex-appen.

Du kan se koblingen til ditt personlige rom og verts-PIN-koden på Webex-nettsted ditt. Logg på Webex-nettsted ditt , gå til Innstillinger > Mitt personlige rom . Hvis en kobling til et personlig rom og en verts-PIN ikke vises der, er ikke et personlig rom aktivert for deg på nettstedet ditt. Kontakt lokal administrator .

3

Klikk på Lagre.

Ditt personlige rom kan allerede være konfigurert i appen. Hvis du vil sjekke, går du til Møter , trykk på Mitt personlige rom . Hvis koblingen til ditt personlige rom allerede vises under PERSONLIG ROMINFO , er du klar og trenger ikke å gjøre noe.

Hvis du ikke ser koblingen til Personlig rom, følger du instruksjonene for Windows- eller Mac-appen for å konfigurere den.