Някои разгръщания на Cisco Jabber ви позволяват да управлявате известията, когато хората поискат да прегледат състоянието ви на наличност.

1

От прозореца на главината отворете менюто Настройки и отидете на Опции. Ако сте на по-стара версия на Cisco Jabber за Windows, изберете Файл > опции > вместо това.

2

Изберете раздела Поверителност.

3

Изберете една от следните опции:

Алтернатива Описание
Автоматично приемане на заявки от контакти вътре в моята фирма Cisco Jabber не ви уведомява, когато някой вътре във вашата фирма ви добавя като контакт.

Cisco Jabber ви уведомява, когато хора извън компанията ви добавят като контакт.

Автоматично приемане на заявки от всички контакти Cisco Jabber не ви уведомява, когато някой ви добавя като контакт.
Подкани ме за всяка заявка Cisco Jabber ви уведомява, когато хората ви добавят като контакт. Когато Cisco Jabber ви уведоми, можете да изберете следните опции:
  • Позволи - Позволява на лицето да преглежда състоянието ви на наличност и да ви изпраща незабавни съобщения.

  • Блокиране - Не позволява на лицето да преглежда състоянието ви на наличност или да ви изпраща незабавни съобщения. Добавя лицето към вашия списък с блокове.

  • Добавяне към контакти - Позволява на лицето да преглежда състоянието ви на наличност и да ви изпраща незабавни съобщения. Добавя лицето към списъка ви с контакти.

4

Изберете Прилагане и след това OK.