Neka primena Cisco Jabber-a vam omogućava da upravljate obaveštenjima kada ljudi zahtevaju da vide vaš status dostupnosti.

1

U prozoru čvorišta otvorite meni "Postavke" i idite na stavku "Opcije". Ako se radi o ranijoj verziji operativnog sistema Cisco Jabber za Windows, umesto toga izaberite opciju "> opcije >".

2

Izaberite karticu Privatnost.

3

Izaberite jednu od sledećih opcija:

Opciju Opis
Automatski prihvati zahteve kontakata iz mog preduzeća Cisco Jabber vas ne obaveštava kada vas neko unutar vaše kompanije doda kao kontakt.

Cisco Jabber vas obaveštava kada vas ljudi van vaše kompanije dodaju kao kontakt.

Automatski prihvati zahteve svih kontakata Cisco Jabber vas ne obaveštava kada vas neko doda kao kontakt.
Pitaj me za svaki zahtev Cisco Jabber vas obaveštava kada vas ljudi dodaju kao kontakt. Kada vas Cisco Jabber obaveštava, možete izabrati sledeće opcije:
  • Allow - Omogućava osobi da pregleda vaš status dostupnosti i šalje vam hitne poruke.

  • Blok - Ne dozvoljava osobi da vidi vaš status dostupnosti niti da vam šalje hitne poruke. Dodaje tu osobu na listu blokova.

  • Dodajte kontaktima - Omogućava osobi da pregleda vaš status dostupnosti i šalje vam hitne poruke. Dodaje tu osobu na vašu listu kontakata.

4

Izaberite Primeni, a zatim u redu.