Met sommige implementaties van Cisco Jabber kunt u meldingen beheren wanneer personen verzoeken om weergave van uw beschikbaarheidstatus.

1

In het hubvenster opent u het menu Instellingen en gaat u naar Opties. Als u een eerdere versie van Cisco Jabber voor Windows gebruikt, selecteert u Bestand > Opties > .

2

Selecteer het tabblad Privacy.

3

Selecteer een van de volgende opties:

Optie Beschrijving
Aanvragen van contactpersonen binnen mijn bedrijf automatisch accepteren Cisco Jabber informeert u niet wanneer iemand binnen uw bedrijf u als een contactpersoon toevoegt.

Cisco Jabber informeert u wanneer personen buiten uw bedrijf u als een contactpersoon toevoegen.

Aanvragen van alle contactpersonen automatisch accepteren Cisco Jabber informeert u niet wanneer iemand u als een contactpersoon toevoegt.
Mij vragen voor elke aanvraag Cisco Jabber informeert u wanneer personen u als een contactpersoon toevoegen. Wanneer Cisco Jabber u informeert, kunt u de volgende opties selecteren:
  • Toestaan - hiermee kan de persoon uw beschikbaarheidsstatus bekijken en u chatberichten sturen.

  • Blokkeren - hiermee kan de persoon uw beschikbaarheidsstatus niet bekijken en u geen chatberichten sturen. Hiermee wordt de persoon aan uw blokkeringslijst toegevoegd.

  • Toevoegen aan contactpersonen - hiermee kan de persoon uw beschikbaarheidsstatus bekijken en u chatberichten sturen. Hiermee wordt de persoon aan uw lijst met contactpersonen toegevoegd.

4

Selecteer Toepassen en vervolgens OK.