Когато дадено повикване или събрание започне, микрофонът оптимизира звука за говор по подразбиране. За да оптимизирате за музика, включете режима на музика.

Тази статия се отнася за повиквания и срещи в интервал. За да разрешите или забраните режима на музика в webex планирано събрание или webex personal room събрание, вж.

Включете режима на музика по един от следните начини:

В текущите и бъдещите ви обаждания и срещи ще видите музикална нота в Без звук бутона "Без звук", което ви позволява да знаете, че режимът на музика е включен и сте готови да се разтърсите.

 

Ако функцията Премахване на фоновия шум е включена, той се изключва, когато включите режима на музика.