När ett samtal eller ett möte börjar optimeras ljudet för tal som standard med mikrofonen. För att optimera för musik, slå på musikläge.

Den här artikeln gäller samtal och möten i ett utrymme. För att aktivera eller inaktivera musikläget under en Webex schemalagt möte möte eller ett Webex-möte i ett personligt rum, se Aktivera musikläge i Webex Meetings och Events.

Aktivera musikläget på något av följande sätt:

Under aktuella och framtida samtal och möten visas en musiknotering under knappen Stäng av ljud som låter dig veta att musikläget är på och du är redo att Tyst börja spela upp.

 

Om Ta bort bakgrundsljud är aktiverat kommer det att stängas av när du slår på musikläget.