Når en samtale eller et møte begynner, optimaliserer mikrofonen lyd for tale som standard. Hvis du vil optimalisere for musikk, slår du på musikkmodus.

Denne artikkelen gjelder for samtaler og møter på et Space. Hvis du vil aktivere eller deaktivere musikkmodus i et webex-planlagt møte eller et møte i personlig rom på Webex, se Aktivere musikkmodus i Webex-møter og -hendelser.

Slå på musikkmodus på en av følgende måter:

I dine nåværende og fremtidige samtaler og møter vil du se en musikalsk merknad i Demp Demp-knappen, slik at du vet at musikkmodus er på og at du er klar til å rocke.

 

Hvis Fjern bakgrunnsstøy er slått på, slås den av når du slår på musikkmodus.