Når et opkald eller møde begynder, optimerer mikrofonen lyd til tale som standard. Slå musiktilstand til for at optimere til musik.

Denne artikel gælder for opkald og møder i et rum. For at aktivere eller deaktivere musiktilstand i et Webex-planlagt møde eller et Webex-møde i personligt lokale skal du se Aktivér musiktilstand i Webex Meetings og Events.

Slå musiktilstand til på en af følgende måder:

I dine nuværende og fremtidige opkald og møder kan du se en note på knappen Slå lyd fra, der fortæller dig, at musiktilstand er aktiveret, og at du er klar Slå lyd fra til at deltage.

 

Hvis Fjern baggrundsstøj er aktiveret, slukkes den, når du slår musiktilstand til.