Když hovor nebo schůzka začne, mikrofon ve výchozím nastavení optimalizuje zvuk pro řeč. Chcete-li optimalizovat hudbu, zapněte režim hudby.

Tento článek se vztahuje na hovory a schůzky v prostoru. Informace o povolení nebo zakázání hudebního režimu na naplánované schůzce webexu nebo na schůzce osobní místnosti Webexu viz Povolení hudebního režimu ve schůzkách a událostech webexu.

Zapněte hudební režim jedním z následujících způsobů:

V aktuálních i budoucích výzvách a schůzkách uvidíte v tlačítku Ztlumení hudební notu, která vás nastíní, že hudební režim je Ztlumit zapínání a jste připraveni na rock.

 

Pokud je zapnutá zapnutá zapnutá zapnutá zařízení Odebrat šum na pozadí, vypne se při zapnutí hudebního režimu.