Müzik modu

Bir çağrı veya toplantı başladığında, mikrofon varsayılan olarak konuşma için sesi optimize kullanır. Müzik için optimize etmek için müzik modunu başlatın.

Bir çağrı veya toplantı sırasında Sessize Alma'daki açılır listeye tıklayın ve ardından akıllı ses ile Sessize alöğesinin altında Webexseçin.

Bunu tüm çağrı ve toplantılarınız için varsayılan olarak ayarlamak için ses ayarlarınıza göre müzik modunubaşlatın.

Sessize Alma'da bir müzik notunu ve müzik modunun açık olduğunu ve buna Sessize alhazır olduğunu size iletir.