1

Влезте в Уебекс администриране на сайта и отидете на Конфигурация > Общи настройки на сайта > типове сесии .

2

В колоната "Код на сесия" намерете основния тип сесия и след това щракнете върху връзката за потребителския тип сесия, който искате да редактирате.

3

Промяна на настройките на функциите за типа сесия.

4

Изберете Актуализиране.