1

היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל הגדרות אתר נפוצות > תצורה > סוגי הפעלות.

2

בעמודה קוד הפעלה, אתר את סוג ההפעלה הראשי ולאחר מכן לחץ על הקישור עבור סוג ההפעלה המותאם אישית שברצונך לערוך.

3

שנה את הגדרות התכונה עבור סוג ההפעלה.

4

בחר עדכן.