1

Prijavite se u administraciju Webex web- mjesta i idite na Konfiguracija > Uobičajene postavke web-mjesta > vrste sesija.

2

U stupcu Šifra sesije pronađite primarnu vrstu sesije, a zatim kliknite vezu za prilagođenu vrstu sesije koju želite urediti.

3

Promijenite postavke značajki za vrstu sesije.

4

Odaberite Ažuriraj.