1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Økttyper.

2

I Øktkode-kolonnen finner du den primære økttypen og klikker deretter på koblingen for den tilpassede økttypen du vil redigere.

3

Endre funksjonsinnstillingene for økttypen.

4

Velg Oppdater.