1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > tipova sesija.

2

U koloni Šifra sesije pronađite tip primarne sesije, a zatim kliknite na vezu za prilagođeni tip sesije koji želite da uredite.

3

Promenite postavke funkcije za tip sesije.

4

Izaberite ispravku.