1

Zaloguj się do Administracji witryną Webex i przejdź do konfiguracja > Typowe ustawienia witryny >Typy sesji.

2

W kolumnie Kod sesji zlokalizuj typ sesji podstawowej, a następnie kliknij łącze do niestandardowego typu sesji, który chcesz edytować.

3

Zmień ustawienia funkcji dla typu sesji.

4

Wybierz Aktualizuj.