let_participant_into_room_graphic

1

Ще видите известие, когато хората чакат да се присъединят към събранието. За да видите кой чака да се присъедини, щракнете върху известието.

Известието се появява в контролите на събранието, ако панелът "Участници" е затворен.

Известието се появява в панела "Участници", ако панелът е отворен.

2

Прегледайте списъка с хора и потребители на видеоустройство, чакащи да се присъединят и да изберат към кого да признаят:

  • За да признаете отделни хора или потребители на видеоустройство, поставете отметка в квадратчето до имената им и изберете Признай.

  • За да признаете всички, които чакат, поставете отметка в квадратчето Подписано и изберетеПризнай.


 

Ако известието е затворено, изберете Вижте кой чака да се присъедини впанела "Участници".

1

Ще видите известие, когато хората чакат да се присъединят към събранието. За да видите кой чака да се присъедини, щракнете върху известието.

Известието се появява в контролите на събранието, ако панелът "Участници" е затворен.

Известието се появява в панела "Участници", ако панелът е отворен.

2

Прегледайте списъка с хора и потребители на видеоустройство, чакащи да се присъединят и да изберат към кого да признаят:

  • За да признаете отделни хора или потребители на видеоустройство, поставете отметка в квадратчето до имената им и изберете Признай.

  • За да признаете всички, които чакат, поставете отметка в квадратчето Подписано и изберетеПризнай.


 

Ако известието е затворено, изберете Вижте кой чака да се присъедини впанела "Участници".