let_participant_into_room_graphic

1

Zobaczysz powiadomienie, gdy inne osoby będą czekać na dołączenie do spotkania. Aby zobaczyć, kto czeka na dołączenie, kliknij powiadomienie.

Powiadomienie pojawi się w kontrolkach spotkania, jeśli panel Uczestnicy jest zamknięty.

Powiadomienie pojawi się w panelu Uczestnicy, jeśli panel jest otwarty.

2

Przejrzyj listę osób i użytkowników urządzeń wideo oczekujących na dołączenie i wybierz, kto chce je przyjąć:

  • Aby dopuścić poszczególne osoby lub użytkowników urządzeń wideo, zaznacz pole wyboru obok ich imion i nazwisk, a następnie wybierz pozycję Dozwij.

  • Aby dopuścić wszystkich oczekujących, zaznacz pole wyboru Zalogowany i wybierz pozycję Dopuszczenie.


 

Jeśli powiadomienie zostało zamknięte, wybierz opcję Zobacz, kto czeka na dołączenie w panelu Uczestnicy.

1

Zobaczysz powiadomienie, gdy inne osoby będą czekać na dołączenie do spotkania. Aby zobaczyć, kto czeka na dołączenie, kliknij powiadomienie.

Powiadomienie pojawi się w kontrolkach spotkania, jeśli panel Uczestnicy jest zamknięty.

Powiadomienie pojawi się w panelu Uczestnicy, jeśli panel jest otwarty.

2

Przejrzyj listę osób i użytkowników urządzeń wideo oczekujących na dołączenie i wybierz, kto chce je przyjąć:

  • Aby dopuścić poszczególne osoby lub użytkowników urządzeń wideo, zaznacz pole wyboru obok ich imion i nazwisk, a następnie wybierz pozycję Dozwij.

  • Aby dopuścić wszystkich oczekujących, zaznacz pole wyboru Zalogowany i wybierz pozycję Dopuszczenie.


 

Jeśli powiadomienie zostało zamknięte, wybierz opcję Zobacz, kto czeka na dołączenie w panelu Uczestnicy.