let_participant_into_room_graphic

1

Du ser et varsel når andre venter på å bli med i møtet. Hvis du vil se hvem som venter på å bli med, klikker du på varselet.

Varselet vises i møtekontrollene hvis deltakerpanelet er lukket.

Varselet vises i deltakerpanelet hvis panelet er åpent.

2

Se gjennom listen over personer og brukere av videoenheter som venter på å bli med, og velg hvem som skal tillates:

  • Hvis du vil tillate enkeltpersoner eller videoenhetsbrukere, merker du av i avkrysningsboksen ved siden av navnene og velger Tillat.

  • Hvis du vil tillate alle som venter, merker du av i avkrysningsboksen Logget på og velger Tillat.


 

Hvis varselet er lukket, velger du Se hvem som venter på å bli med i deltakerpanelet.

1

Du ser et varsel når andre venter på å bli med i møtet. Hvis du vil se hvem som venter på å bli med, klikker du på varselet.

Varselet vises i møtekontrollene hvis deltakerpanelet er lukket.

Varselet vises i deltakerpanelet hvis panelet er åpent.

2

Se gjennom listen over personer og brukere av videoenheter som venter på å bli med, og velg hvem som skal tillates:

  • Hvis du vil tillate enkeltpersoner eller videoenhetsbrukere, merker du av i avkrysningsboksen ved siden av navnene og velger Tillat.

  • Hvis du vil tillate alle som venter, merker du av i avkrysningsboksen Logget på og velger Tillat.


 

Hvis varselet er lukket, velger du Se hvem som venter på å bli med i deltakerpanelet.