let_participant_into_room_graphic

1

Když lidé čekají na připojení ke schůzce, zobrazí se oznámení. Pokud chcete zjistit, kdo čeká na připojení, klikněte na oznámení.

Oznámení se zobrazí v ovládacích prvcích schůzky, pokud je panel Účastníci zavřený.

Pokud je panel otevřený, zobrazí se oznámení na panelu Účastníci.

2

Projděte si seznam lidí a uživatelů videozahrášek, kteří čekají na připojení, a vyberte, koho připustit:

  • Chcete-li přijmout jednotlivé lidi nebo uživatele videozajistečen, zaškrtněte políčko vedle jejich jmen a vyberte Přijmout.

  • Chcete-li přijmout všechny, kteří čekají, zaškrtněte políčko Přihlášení a vyberte Přijmout.


 

Pokud se oznámení zavřelo, vyberte Zjistit, kdo čeká na připojení k panelu Účastníci.

1

Když lidé čekají na připojení ke schůzce, zobrazí se oznámení. Pokud chcete zjistit, kdo čeká na připojení, klikněte na oznámení.

Oznámení se zobrazí v ovládacích prvcích schůzky, pokud je panel Účastníci zavřený.

Pokud je panel otevřený, zobrazí se oznámení na panelu Účastníci.

2

Projděte si seznam lidí a uživatelů videozahrášek, kteří čekají na připojení, a vyberte, koho připustit:

  • Chcete-li přijmout jednotlivé lidi nebo uživatele videozajistečen, zaškrtněte políčko vedle jejich jmen a vyberte Přijmout.

  • Chcete-li přijmout všechny, kteří čekají, zaškrtněte políčko Přihlášení a vyberte Přijmout.


 

Pokud se oznámení zavřelo, vyberte Zjistit, kdo čeká na připojení k panelu Účastníci.