Споделяне на съобщение

Слидо се предлага в Webex срещи. Можете да използвате Slido в планове за до 10 000 потребители в Webex Webinars на версия 41.9 и по-нови сайтове. Слидо анкети са достъпни за до 10 000 присъстващи, докато викторини са на разположение за до 5000 потребители.

Можете да изберете дали искате да покажете съобщението незабавно или да го запазите за по-късно.

Преди да започнете

Уверете се, че сте включили функцията q&A в Slido.

1

По време на събрание или webinarотидете на q&A раздела в Slidoи след това щракнете върху Преглед.

2

Щракнете върху Създаване на обявяване и след това въведете вашата Създаване на съобщениеобява.

3

Кликнете върху Обявяване сега, за да изпратите съобщението незабавно.

Щракнете върху Запиши, за да го активирате по-късно.

4

Когато искате да спрете да показвате съобщението, щракнете върху Спиране на обявяването.