Udostępnianie ogłoszenia

Slido jest dostępny w WebexMeetings. Możesz używać Slido w planach dla maksymalnie 10 000 użytkowników w Webinariach Webex w wersji 41.9 i nowszych witrynach. Ankiety Slido są dostępne dla maksymalnie 10 000 uczestników, a quizy są dostępne dla maksymalnie 5 000 użytkowników.

Możesz wybrać, czy chcesz wyświetlić ogłoszenie natychmiast, czy zapisać je na później.

Przed rozpoczęciem

Upewnij się, że funkcja pytań i odpowiedzi została włączona w slido.

1

Podczas spotkania lub seminarium internetowegoprzejdź do karty Pytania i odpowiedzi w slido, a następnie kliknij przycisk Przejrzyj.

2

Kliknij pozycję Utwórz ogłoszenie Utwórz ogłoszenie, a następnie wpisz ogłoszenie.

3

Kliknij przycisk Ogłoś teraz, aby natychmiast wysłać ogłoszenie.

Kliknij przycisk Zapisz, aby aktywować go później.

4

Jeśli chcesz przestać wyświetlać ogłoszenie, kliknij przycisk Zatrzymaj ogłoszenie.