Share an announcement

Slido jest dostępny w aplikacjach Webex Meetings i Webex Webinars. Możesz używać Slido w Webex Meetings w witrynach w wersji 41.6 i nowszych, a w Webex Webinars w witrynach w wersji 41.9 i nowszych oraz na platformie spotkań Webex Suite. Slido Ankiety i pytania i odpowiedzi w webinariach są dostępne dla maksymalnie 10 000 uczestników, natomiast quizy są dostępne dla maksymalnie 5 000 uczestników.

Możesz wybrać, czy chcesz pokazać ogłoszenie natychmiast, czy zapisać je na później.

Przed rozpoczęciem

Sprawdź, czy włączyłeś funkcję Pytania i odpowiedzi Slido.
1

Podczas spotkania lub webinarium przejdź do karty Pytania i odpowiedziSlido, a następnie kliknij przycisk Sprawdź.

2

Kliknij przycisk Utwórz ogłoszenieCreate announcementi wpisz ogłoszenie.

3

Kliknij przycisk Odczytaj teraz, aby natychmiast wysłać ogłoszenie.

Kliknij przycisk Zapisz, aby aktywować ją później.

4

Aby zatrzymać wyświetlanie ogłoszenia, kliknij przycisk Zatrzymaj ogłoszenie.