Udostępnianie ogłoszenia

Slido jest dostępne w Webex Meetings w wersji 41.6 i nowszych witrynach. Jest również dostępny w Webex Events (nowy) dla planów o pojemności do 5,000 licencji hosta w wersji 41.9 i nowszych witrynach. Ta funkcja jest dostępna w niezależnym cyklu wydawniczym. Sprawdź status.webex.com/maintenance, kiedy będzie ona dostępna w Twojej witrynie. Aby znaleźć używana wersję, zobacz Znajdowanie numeru wersji Webex Meetings.

Możesz wybrać, czy chcesz wyświetlić ogłoszenie natychmiast, czy zapisać je na później.

Przed rozpoczęciem

Upewnij się, że funkcja pytań i odpowiedzi w Slido jest włączona.

1

Podczas spotkania lub wydarzenia przejdź do karty Pytania i odpowiedzi w slido, a następnie kliknij przycisk Przejrzyj.

2

Kliknij pozycję Utwórz ogłoszenie Utwórz ogłoszenie, a następnie wpisz ogłoszenie.

3

Kliknij przycisk Ogłoś teraz, aby natychmiast wysłać ogłoszenie.

Kliknij przycisk Zapisz, aby aktywować go później.

4

Jeśli chcesz przestać wyświetlać ogłoszenie, kliknij przycisk Zatrzymaj ogłoszenie.