Dijeljenje objave

Slido je dostupan na Webex sastancima. Slido možete koristiti u planovima za do 10.000 korisnika u Webex Webinars na verzijama 41.Slido ankete dostupne su za do 10.000 sudionika, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 korisnika.

Možete odabrati želite li odmah prikazati objavu ili je spremiti za kasnije.

Prije nego što počnete

Provjerite jeste li uključili značajku pitanja i odgovora u programu Slido.

1

Tijekom sastanka ili webinaraidite na karticu Pitanja i odgovori u servisu Slido, a zatim kliknite Pregled.

2

Kliknite Stvori objavu Stvaranje objave, a zatim upišite objavu.

3

Kliknite Najavi odmah da biste odmah poslali obavijest.

Kliknite Spremi da biste ga kasnije aktivirali.

4

Kada želite prestati prikazivati objavu, kliknite Zaustavi objavu.