Dela ett meddelande

Slido finns tillgängligt Cisco Webex Meetings version 41.6 och senare. Funktionen är tillgänglig i en oberoende versionsperiod. Kontrollera status.webex.com/maintenance om den kommer att finnas tillgänglig på din webbplats. Du hittar versionen Webex Meetings du använder i Hitta ditt Cisco Webex Meetingsversionsnummer.

Du kan välja om du vill visa meddelandet omedelbart eller spara det till ett senare tillfälle.

Innan du börjar

Kontrollera att du har aktiverat funktionen Frågor och svar Slido.

1

Under ett möte går du till Frågor och svar i Slido och klickar sedan på Granska.

2

Klicka på Skapa meddelande och skriv sedan in ditt Skapa meddelandemeddelande.

3

Klicka på Meddela nu för att skicka meddelandet omedelbart.

Klicka på Spara för att aktivera det senare.

4

När du vill sluta visa meddelandet klickar du på Stoppameddelande.