Share an announcement

DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Slido är tillgänglig i Webex Meetings och Webex Webinars. Du kan använda Slido i Webex Meetings på version 41.6 och senare, i Webex Webinars på version 41.9 och senare webbplatser och i Webex Suite-mötesplattformen. DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Slido Omröstningar och frågor och svar i webbseminarier är tillgängliga för upp till 10 000 deltagare, medan frågeformulär finns tillgängliga för upp till 5 000 deltagare.

Du kan välja om du vill visa meddelandet omedelbart eller spara det till senare.

Innan du börjar

Se till att du har aktiverat funktionen Frågor och svar i Slido.
1

Under ett möte eller webbseminarium går du till fliken Frågor och svar i Slido och klickar sedan på Granska.

2

Klicka på Skapa meddelandeCreate announcementoch skriv sedan ditt meddelande.

3

Klicka på Meddela nu för att skicka meddelandet omedelbart.

Klicka på Spara för att aktivera den senare.

4

När du vill sluta visa meddelandet klickar du på Stoppa meddelande.