Deljenje objave

Slido je dostupan na Webex sastancima. Slido možete koristiti u planovima za do 10.000 korisnika webex Webinars naverzijama 41.9 i novijim lokacijama. Klizne ankete dostupne su za do 10.000 prisutnih, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 korisnika.

Možete odabrati da li želite odmah da prikažete objavu ili da je sačuvate za kasnije.

Pre nego što počneš

Uverite se da ste uključili Q&A funkciju u slidu.

1

Tokom sastanka ili vebinaraidite na Q&A karticu u Slidu, a zatim kliknite na dugme Pregledaj .

2

Kliknite na dugme Kreiraj Kreiraj objavuobjavu , a zatim otkucajte objavu.

3

Kliknite na dugme "Najavi odmah" da biste odmah poslali objavu.

Kliknite na dugme "Sačuvaj" da biste ga kasnije aktivirali.

4

Kada želite da prestanete sa prikazivanjem objave, kliknite na dugme Zaustavi objavu.