Share an announcement

Slido je dostupan na Webex Meetings i Webex Webinars. Možete da Slido koristite u verziji Webex Meetings verziji 41.6 i novijim lokacijama, Webex Webinars na verziji 41.9 i novijim lokacijama i u Webex Suite platformi za sastanke. Slido ankete Pitanja i odgovori na vebinarima dostupne su za do 10.000 učesnika, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 učesnika.

Možete da odaberete da li želite odmah da prikažete najavu ili da je sačuvate za kasnije.

Pre nego što počnete

Uverite se da ste uključili funkciju Pitanja i odgovori u Slido.
1

Tokom sastanka ili vebinara idite na karticu Pitanja i odgovori, a zatim kliknite Slidona "Pregledaj".

2

Kliknite na " Kreiraj najavu"Create announcement, a zatim unesite najavu.

3

Kliknite na "Najavi sada" da biste odmah poslali najavu.

Kliknite na dugme " Sačuvaj" da biste ga kasnije aktivirali.

4

Kada želite da prestanete sa prikazivanjem najave, kliknite na "Zaustavi najavu ".