Deljenje objave

Slido je dostupan na Webex sastancima na verziji 41.6 i novijoj lokaciji. Dostupan je i u Webex Events (novom) za planove sa kapacitetima do 5.000 licenci domaćina na verzijama 41.9 i novnijim lokacijama. Ova funkcija je dostupna u nezavisnom ciklusu izdavanja. Proverite status.webex.com/maintenance biste videli kada će biti dostupan na vašem sajtu. Da biste pronašli verziju koju koristite, pogledajte članak Pronalaženje broja verzije Webex sastanaka.

Možete odabrati da li želite odmah da prikažete objavu ili da je sačuvate za kasnije.

Pre nego što počneš

Uverite se da ste uključili Q&A funkciju u slidu.

1

Tokom sastanka ili događaja idite na Q&A karticu u slidu, a zatim izaberite stavku Pregledaj.

2

Kliknite na dugme Kreiraj Kreiraj objavuobjavu , a zatim otkucajte objavu.

3

Kliknite na dugme "Najavi odmah" da biste odmah poslali objavu.

Kliknite na dugme "Sačuvaj" da biste ga kasnije aktivirali.

4

Kada želite da prestanete sa prikazivanjem objave, kliknite na dugme Zaustavi objavu.