Водещите на сайта Ви могат да използват мултимедийния зрител, за да споделят уеб базирана мултимедия в срещи, събития и обучителни сесии. Можете да разрешите или забраните тази функция за вашия сайт.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

В секцията Опции за сайта поставете отметка в квадратчето Разреши мултимедийно споделяне .

3

Изберете Актуализиране.