Prezentatorii de pe site-ul dvs. pot utiliza Vizualizatorul multimedia pentru a partaja conținut multimedia bazat pe web în întâlniri, evenimente și sesiuni de instruire. Puteți activa sau dezactiva această caracteristică pentru site-ul dvs.

1

Conectați-vă la Administrarea site-ului Webex și accesați Configurare > Setări comune ale site-ului > Opțiuni .

2

În secțiunea Opțiuni site, bifați caseta de selectare Se permite partajarea multimedia.

3

Selectați Actualizare.