Prezenterzy w Twojej witrynie mogą używać Przeglądarki multimediów do udostępniania multimediów opartych na sieci Web podczas spotkań, wydarzeń i sesji szkoleniowych. Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję w swojej witrynie.

1

Zaloguj się do Administracji witryny Webex i przejdź do konfiguracja > Typowe ustawienia witryny >Opcje.

2

W sekcji Opcje witryny zaznacz pole wyboru Zezwalaj na udostępnianie multimediów.

3

Wybierz Aktualizuj.