Prezenteri na vašoj lokaciji mogu da koriste multimedijalni prikazivač za deljenje multimedija zasnovanih na Vebu na sastancima, događajima i treninzima. Ovu funkciju možete da omogućite ili onemogućite za svoju lokaciju.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcija.

2

U odeljku Opcije lokacije proverite izbor u polju za potvrdu Dozvoli multimedijalno deljenje.

3

Izaberite ispravku.