Presentatører på nettstedet kan bruke multimedievisning til å dele nettbaserte multimedier i møter, eventer og opplæringsøkter. Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen for nettstedet.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

I Alternativer for nettsted-delen merker du av i avmerkingsboksen for Tillat deling av multimedier.

3

Velg Oppdater.