CDP на вашето устройство

Услугата Cisco Discovery Protocol (CDP) позволява на вашето устройство да намери гласовата VLAN, рекламирана от комутатора. Ако е налице, вашето устройство след това комуникира с гласовата VLAN, а не с VLAN по подразбиране.

Услугата CDP работи само ако вашето устройство използва кабелна Ethernet мрежова връзка. Услугата CDP е включена и работи по подразбиране. Ако искате да промените тази настройка, вижте следващия раздел.

Променете CDP на вашето устройство

1

Докоснете името на системата в горната част на началния екран и докоснете Настройки.

2

Докоснете Мрежова връзка и Ethernet.

3

Превключете CDP (Cisco Discovery Protocol)На или Изключено.

4

Докоснете когато сте готови.